معرفی شهید          هدف از ایجاد این سایت زنده نگاه داشتن یاد و خاطره یکی از شهدای جنگ تحمیلی است که با خون خود نهال انقلاب را آبیاری نمودند

یاد و خاطره تمامی شهدا گرامی باد