از شهید محمّدرجب محمّدی اوجان وصیت نامه ­ای در دست نیست ولی یادداشت ­ها و مناجات­ هائی وجود دارد که بخشی از آن در ذیل آمده است:

 

الهی! من در دنیا غریب و بی کس هستم. در غربت صفای زیادی است. پس بر غربتم بیفزا

الهی! من در منجلابی از گناه فرو رفته ­ام؛ به بخشش و کرمت با طناب توبه مرا از این منجلاب رها کن

الهی! درمان غربتم رسیدن به کوی توست. مرا از این کنج تنهائی رهائی ده و با سر و روی خونین به کوی خود پناهم ده.

الهی! شهادت است که به جامعه روح آزادی و استقلال می ­دهد. شهادت است که به جامعه آبرو می ­دهد. شهادت است که باعث می­ شود انسان به آخرین مرحله معراج برسد.

شهید دوست دارد تا به ابد بر سر کویت باشد و فقط روی زیبایت را تماشا کند؛ زیرا که عشق تو را در دل دارد و اوست که عارف بر توست و در تو فانی و باقی شده است. پس خدایا مرگمان را به شهادت ختم کن.

الهی! شهادت به مانند رسیدن تشنه به آب و گرسنه به غذاست. شهادت رسیدن عاشق به معشوق است. خدایا شهادت در راهت را نصیب ما بگردان.

الهی! ما در این دنیا بجز تو تکیه ­گاهی نداریم. نه پول بدرد می ­خورد، نه مقام بدرد می ­خورد، نه فرزند بدرد می­ خورد. هیچ چیز این دنیا بدرد ما نمی ­خورد. فقط تو هستی که ما باید به تو تکیه کنیم. پس خدایا از تو استمداد می­ طلبم در اینکه گول این دنیا را نخورم و فقط به تو تکیه کنم.

الهی! روحم مانند پرنده­ ای در قفس است. آن قفس جسمم است که نمی ­گذارد روحم به سویت پرواز کند. خدایا این قفس را بشکن.

الهی، ربی، سیدی، مولای، قلب من با حجاب پوشیده شده و روی زیبایت را نمی­ بینم. به حق جلال و جمالت ما را از گناه و زشتی دور نموده و با آب توبه این پرده را پاره نما

الهی، ربی، سیدی، مولای، به حق عشقت، ما را از عشقت محروم نفرما. خدایا به حق اشک چشمان فرزندان حسین (ع)، به حق اشک عارفان در دل شب و به حق اشک مادران شهید به ما سوز دل و اشک چشم عطا کن.

خدایا به سبب گناهانم بر من خشم مگیر. خدایا به حق پیامبر و امامانت مرا از ریا و عُجب و تکبّر و دیگر گناهان دور بگردان.

خدایا می ­دانم که گنهکارم اما تو بخشنده­ ای و عذرپذیر و مهربانتر از پدر و مادر. پس گوشه چشمی به من که هیچم بیانداز و توبه ­ام را بپذیر

خدایا می­ دانم که دعای بندگانت را مستجاب می ­کنی زیرا که فرموده ­ای بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. پس عشق خود و پیامبر و امامانت را به من فقیر و گنهکار عطا کن. خدایا به من صبر در گناه، صبر در مصیبت، صبر در طاعت و صبر در عشق عطا کن

خدایا نمی ­خواهم که در بستر و در کنار پدر و مادرم بمیرم، بلکه می­ خواهم در صحنه جنگ بمیرم و در حال سجده ­ای که برای تو انجام می ­دهم.

خدایا به حق روزی که جسم مطهر امام حسین(ع)، زیر لگدهای اسبان تکه تکه شد، نمی­ خواهم بدن من نیز سالم بماند و دوست دارم با عشق تو و پیامبر و امامانت تکه تکه شوم. خدایا به حق تشنگی امام حسین(ع) دوست دارم که در حال تشنگی شهید شوم.

خدایا به حق عصمت امامانت مرا از شر نفس رها کن و دلبستگی مرا از دنیا که محل امتحان است، قطع کن. خدایا مرا در زمره عابدانت و زاهدانت مگردان بلکه مرا جزو عاشقان و عارفانت بگردان. خدایا مرا یک بیسجی حقیقی مانند حبیب ابن مظاهر بگردان.

خدایا بین من و قرآن که گفته توست جدائی نینداز و مرا برعکس به قرآن نزدیک­تر گردان و حلاوت و شیرینی آنرا در دل من قرار ده. خدایا مرا در خط خود و خط پیامبر و امامانت و خط ولایت فقیه قرار ده.

الهی ، شیطان با آن همه عبادتی که داشت، آخر از درگاهت رانده شد. شیطان با آن همه مقامی که نزد تو داشت، گرفتار عذاب آخرت گردید. آن هم به خاطر یک گناه. پس وای بر احوال من؛ زیرا عبادتی اندک دارم و بیشتر توشه ­ام گناه است و غیر از این مغرورم به عبادت اندکم و چشم بسته ­ام به گناهانم. پس وای برمن، وای برمن، وای برمن

بار خدایا به تو پناه می­ برم از نفسی که سیر نشود و از دلی که نهراسد و از علمی که بهره ندهد و از نمازی که فراز نگیرد و از دعائی که شنیده نشود.

الهی روحم خسته است و در زندان حب دنیا اسیر است. خدایا تمنا دارم که روحم را آزاد کنی تا به دیدارت بشتابد و حب دنیا را از دلم بکن و حب خودت را به من عطا کن.

 


 

جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی                                    غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست                  طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

دلم به غیر تو الفت به کس نمی ­گیرد                     چو بلبلی است که جا در قفس نمی­ گیرد

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است              دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

بر سر عشق تو سر باید داد                                               سینه بر تیغ و تبر باید داد

غمزه چشم تو این است اگر                                         تن به صد فتنه و شر باید داد

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

عشقت ز ازل تا به ابد خواهد شد                         چون زنده به عشق، بی عدد خواهد شد

فردا که قیامت آشکارا گردد                            آنکس که نه عاشق است رد خواهد شد

 http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

آنکه دائم هوس سوختن ما می ­کرد                کاش می ­آمد و از دور تماشا می ­کرد