حقوق مساوی زن و مرد

پس از پیشرفت­ های صنعتی غرب و حضور گسترده زنان در امور اقتصادی و اجتماعی، زمزمه ­های فراوانی از عدم تساوی حقوق زنان با مردان در ایران شنیده شد. زنان ناراحت بودند که چرا همپای مردان در اجتماع حضور ندارند. به مشاغل دلخواه مشغول نیستند. نمی­ توانند تفریح کنند و ...

آنان دوست داشتند در پیشرفت مملکت همانند مردان نقش داشته باشند. ولی آیا براستی حقوق و وظایف زنان و مردان مساوی است؟ اگر قبول کنیم که تساوی حقوق زن و مرد در اسلام رعایت نشده است، باید قبول کنیم که این عدم تساوی به نفع زنان است. طبق قوانین اسلام...

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

زن و مرد با وجودی که از نظر خلقت جسمانی در یک ردیف قرار دارند، ولی هر کدام دارای خصوصیاتی منحصر به فرد هستند و مطابق با آن توانائی انجام امور خاصی را دارند. زنی که در  خواب عمیق است با کوچکترین حرکت فرزندش ...

زنانی که 50% وظایف زندگی، راحتی، مشکلات و همه چیز زندگی را دارا بودند، با دیدن زرق و برق الگوهای غربی و انتخاب آن به جای اسلام، به بیراهه زدند. قبول کردند که شناخت بشر غربی از انسان، بیشتر از خداوند خالق انسان و دستورات اسلام در مورد زندگی است و برای رسیدن به حق خود!، درگیر فعالیّت ­های اجتماعی شده و ...

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/