بزرکترین مراسم تعزیه

مزینان، زادگاه دکتر علی شریعتی، در 70 کیلومتری شهرستان سبزوار قرار دارد. از دیرباز مردم این روستا در روز عاشورا مراسم تعزیه امام حسین (ع) را بر پا می کنند.

آنها از روز اول محرم بعد از نماز صبح در محل حسینه علی اکبر زیارت عاشورا می خوانند و شب ها در مراسم سخنرانی و مداحی مسجد جامع و سایر هیئت ها شرکت می کنند.

روز تاسوعا پارچه های مختلفی از مردم جمع آوری کرده و شب با آن نخل را زینت می دهند.

صبح روز عاشورا همزمان با طلوع آفتاب در خیابان اصلی که به بازار معروف است تجمع نموده و در یکی از حسینیه ها سینه زنی (موسوم به سینه دوره) می کنند تا مردم از روستاهای مجاور و همچنین تعزیه خوان ها به مردم ملحق شوند. سپس همگی نخل را از میدان امام حسین (ع) بر دوش گذاشته و هروله کنان به امامزاده ای در دو کیلومتری مزینان رفته و در بازگشت در محل برگزاری تعزیه مستقر می شوند. بعد از سکوت جمعیت تعزیه آغاز شده و تا ساعاتی پس از غروب آفتاب ادامه می یابد.

هر ساله تعدادی از مسئولان کشور در این مراسم که احتمالاً بزرگترین مراسم در نوع خود می باشد شرکت می کنند.

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

موقعیت روستای مزینان روی نقشه پارسی جو