باغ گیاه شناسی ملی ایران

باغ گیاه‌شناسی مكانی است كه در آن مجموعه‌ای از گیاهان بومی و غیر بومی در فضای باز و در گلخانه‌ها كشت می‌شوند و نقش مهمی در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی از جمله علوم گیاهی و باغبانی، آموزش عمومی و آشنا ساختن مردم به اهمیت گیاهان و لزوم حفاظت از آنها بر عهده دارند.

 

 http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

باغ گیاه شناسی ملی ایران

سایت رسمی باغ گیاه شناسی ملی ایران

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

تصاویر باغ در سایت تابناک

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

موقعیت باغ در سایت پارسی جو


 نشانی:اتوبان تهران­ كرج، خروجی پیكانشهر ، شهرک سرو آزاد، خیابان شهید علی گودرزی، بلوار باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع كشور، صندوق پستی 116-13185

تلفن : 5-44787282 021
فکس : 44796575 021
nbgi@rifr-ac.ir