چرا نماز را بايد  به زبان عربي خواند؟

خاطره استاد دكتر محمد جواد شریعت با مرحوم آیت اللّه حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی در رابطه با راز عربی بودن نماز:

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

سال یكهزار و سیصدو سی و دو شمسی بود من و عده ای از جوانان پرشورآن روزگار، پس از تبادل نظر و مشاجره، به این نتیجه رسیده بودیم كه چه دلیلی دارد نماز را به عربی بخوانیم؟

چرا نماز را به زبان فارسی  نخوانیم؟ عاقبت تصمیم گرفتیم نماز را به زبان فارسی بخوانیم و همین كار را هم كردیم.

والدین كم كم از این موضوع آگاهی یافتند و به فكر چاره افتادند، آن ها پس از تبادل نظر با یكدیگر، تصمیم گرفتند با نصیحت ما را از این كار باز دارند و اگر مؤثر نبود، راهی دیگر برگزینند، چون پند دادن آن ها مؤثر نیفتاد، ما را نزد یكی از روحانیان آن زمان بردند. آن روحانی وقتی فهمید ما به زبان فارسی نماز می خوانیم، به شیوه ای اهانت آمیز نجس و كافرمان خواند.  این عمل او ما را در كارمان راسخ تر و مصرتر ساخت.

عاقبت یكی از پدران، والدین دیگر افراد را به این فكر انداخت كه ما را به محضر حضرت آیت اللّه حاج آقا رحیم ارباب ببرند و این فكر مورد تأیید قرار گرفت. آن ها نزد حضرت ارباب شتافتند و موضوع را با وی درمیان نهادند، او دستور داد در وقتی معیّن ما را خدمتش رهنمون شوند .

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

در روز موعود ما را كه تقریباً پانزده نفر بودیم ، به محضر مبارك ایشان بردند، در همان لحظه اول، چهره نورانی و خندان وی ما را مجذوب ساخت؛ آن بزرگمرد را غیر از دیگران یافتیم و دانستیم كه با شخصیتی استثنایی روبرو هستیم.

 آقا در آغاز دستور پذیرایی از همه ما را صادر فرمود.سپس به والدین ما فرمود: شما كه به فارسی نماز نمی خوانید، فعلاً تشریف ببرید و ما را با فرزندانتان تنها بگذارید. وقتی آنها رفتند،  به ما فرمود: بهتر است شما یكی یكی خودتان را معرفی كنید و بگویید در چه سطح تحصیلی و چه رشته ای درس می خوانید، آنگاه به تناسب رشته و كلاس ما، پرسش های علمی مطرح كرد و از درس­ هایی مانند جبر و مثلثات  و فیزیك و شیمی و علوم طبیعی  مسائلی پرسید كه پاسخ  اغلب آن ها از توان ما بیرون بودهركس از عهده  پاسخ برنمی آمد، با اظهار لطف وی و پاسخ درست پرسش روبرو می شد. پس از آن كه همه ما را خلع سلاح كرد، فرمود: والدین شما نگران شده ­اند كه شما نمازتان را به فارسی می خوانید، آن ها نمی دانند من كسانی را می شناسم كه نعوذ باللّه اصلاً نماز نمی­ خوانند، شما جوانان پاك اعتقادی هستید كه هم اهل دین  هستید و هم اهل همّت؛ من در جوانی می‌خواستم مثل شما نماز را به فارسی بخوانم؛ ولی مشكلاتی پیش آمد كه نتوانستم. اكنون شما به خواسته دوران جوانی ام جامه عمل پوشانیده­ اید. آفرین به همّت شما، در آن روزگار، نخستین مشكل من ترجمه صحیح سوره حمد بود كه لابد شما آن را حل كرده اید. اكنون یكی از شما كه از دیگران مسلط تر است ، بگوید بسم اللّه الرّحمن الرّحیم را چگونه ترجمه كرده است.

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

یكی از ما به عادت دانش آموزان دستش را بالا گرفت و برای پاسخ دادن داوطلب شد. آقا با لبخند فرمود: خوب شد طرف مباحثه ما یك نفر است؛ زیرا من ازعهده پانزده جوان نیرومند برنمی آمدم.

بعد به آن جوان فرمود: خوب بفرمایید بسم اللّه را چگونه ترجمه كردید؟ آن جوان  طبق عادت جاری گفت: به نام خداوند بخشنده مهربان.

 حضرت ارباب لبخند زد و فرمود: گمان نكنم ترجمه درست «بسم اللّه» چنین باشددر مورد «بسم» ترجمه «به نام» عیبی ندارداما «اللّه» قابل ترجمه نیست؛ زیرا اسم علم (خاص) خدا است و اسم خاص را نمی توان ترجمه كرد؛ مثلاً اگر اسم كسی «حسن» باشد، نمی توان به جای آن گفت «زیبا». ترجمه «حسن» زیباست؛ اما اگر به آقای حسن بگوییم آقای زیبا، خوشش نمی آیدكلمه «اللّه» اسم خاصی است كه مسلمانان بر ذات خداوند متعال اطلاق می كنند. نمی توان «اللّه» را ترجمه كرد، باید همان را به كار برد.

خوب «رحمن» را چگونه ترجمه كرده اید؟ رفیق ما پاسخ داد: «بخشنده». حضرت ارباب فرمود: این ترجمه بد نیست، ولی كامل نیست؛ زیرا «رحمن» یكی از صفات خداست كه شمول رحمت و بخشندگی او را می رساند و این شمول در كلمه بخشنده نیست؛ «رحمن» یعنی خدایی كه در این دنیا هم برمؤمن و هم بر كافر رحم می كند و همه را در كنف لطف و بخشندگی خود قرار می دهد و نعمت رزق و سلامت  جسم و مانند آن اعطا می فرماید. در هر حال، ترجمه بخشنده برای «رحمن» در حد كمال  ترجمه نیست.

خوب، رحیم را چطور ترجمه كرده اید؟ رفیق ما جواب داد: «مهربان»حضرت آیت اللّه ارباب فرمود: اگر مقصودتان از رحیم من بود (چون نام وی رحیم بود) بدم  نمی آمد «مهربان» ترجمه كنید؛ امّا چون رحیم كلمه ای قرآنی و نام پروردگار است،  باید درست معنا شود. اگر آن را «بخشاینده» ترجمه كرده بودید، راهی به دهی می برد؛ زیرا رحیم یعنی خدایی كه در آن دنیا گناهان مؤمنان را عفو می كند. پس آنچه در ترجمه «بسم ­اللّه» آورده اید، بد نیست؛ ولی كامل نیست و اشتباهاتی دارد. من هم در دوران جوانی چنین قصدی داشتم، امّا به همین مشكلات برخوردم و از خواندن نماز فارسی منصرف شدم . تازه این فقط آیه اوّل سوره حمد بود، اگر به دیگر آیات بپردازیم موضوع خیلی  پیچیده تر می‌شود. امّا من معتقدم شما اگر باز هم بر این امر اصرار دارید، دست از  نماز خواندن فارسی برندارید؛ زیرا خواندنش از نخواندن نماز به طوركلی بهتر است.

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

در این جا، همگی شرمنده و منفعل و شكست خورده از وی عذر خواهی كردیم و قول دادیم، ضمن خواندن نماز به عربی، نمازهای گذشته را اعاده كنیم.

ایشان فرمود: من نگفتم به عربی نماز بخوانید، هر طور دلتان می خواهد بخوانید. من فقط مشكلات این كار را برای شما شرح دادم. ما همه عاجزانه از وی طلب بخشایش و از كار خود اظهار پشیمانی كردیم. حضرت آیت اللّه ارباب، با تعارف میوه و شیرینی، مجلس را به پایان برد. ما همگی دست مباركش را بوسیدیم و در حالی كه ما را بدرقه می كرد،  خداحافظی كردیم. بعد نمازها را اعاده كردیم و از كار جاهلانه خود دست برداشتیم.

 http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

ماهنامه پرسمان / سال اول / شماره 40 / 23 آبان 1380 / صفحه 6 و 7