شفای سعید چندانی - معجزه حضرت مهدی (عج) در سال 1372 

 http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

  

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

.فیلم بالا از سایت آپارات نمایش داده می شود