چرا باید بگوئیم «امام» خامنه ­ای؟

مقاله ­ای را که شاید جمع کثیری از شما آن را مطالعه کرده باشید، اما با ترتیبی نامنظم که فهم آن برای مخاطب دشوار بود. کاری که امروز ما کردیم این است که همان مقاله را بازسازی و با نظم و ترتیب خاصی جهت تفهیم و تفهّم بهتر برای خودمان و شما آماده کرده ­ایم .

اصل مطلب :  چرا بگوئیم « امام خامنه ای » ؟

دلیل اول :

غربی ­ها با سه کلید واژه «آزادی»، «دموکراسی» و «حقوق بشر» افکار عمومی را اداره می کردند. شرقی ­ها با دو کلید واژه ­ی «مبارزه ­ي پرولتاریا با امپریالیسم» و «برابری». امام خمینی (ره) پنج کلید واژه قرآنی را در مقابل آن پنج کلید واژه قرار دادند. «امامت محوری»، «امّت گرایی»، «عدالت گستری» و دو قطب «مستکبرین» و «مستضعفین» اساس تئوری و پنج کلید واژه امام بود. 

امام از دنیا رفتند. آقای هاشمی رفسنجانی 5 روز بعد از رحلت امام ...

http://shahid-ojan.domainuser.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/