دهکده گردشگری

https://rooziato.com/wp-content/uploads/2017/04/

 

درسی از یک روستا زاده

وقتی مسئولین و متولیان صنعت گردشگری که دارای مدارک تحصیلی بالا و سوابق خدمتی! مدیریت دولتی هستند، با بودجه های میلیاردی بر سر جنازه گردشگری نوحه سرائی می کنند و حتی قادر به ارائه فهرست اماکن اقامتی کاملی در سایت یک رسمی نیستند؛ آقای عباس برزگر از روستای بوانات استان فارس، با دو کلاس سواد توانست به عنوان یکی از فعالان مهم گردشگری مطرح کشور واحدهای خود را در اختیار گردشگران خارجی قرار داده و برای سال های بعد نیز رزرو نماید. 

تصور کنید اگر این شخص در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، حداقل به عنوان مشاور خدمت می کرد و به جای پرداختن به جناح بازی و سیاسی بازی های معمول، همین روش خود را پی می گرفت؛ اکنون جایگاه گردشگری کشور و بهره مندی مردم از آن چگونه می بود؟

 http://shahid-ojan.domainuser.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

 


 

 سایر سایت های گردشگری

 

اقامتگاه های بوم گردی بافت تاریخی اصفهک - طبس