وظایف سازمان ایرانگردی و جهانگردی پس از ادغام با سازمان میراث فرهنگی و تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر عهده معاونت گردشگری سازمان جدید می باشد.

طبق قانون یکی از این وظایف صدور مجوز و نظارت بر فعالیت 16 گونه تاسیسات گردشگری است. ضوابط و آئین نامه های تعدادی از این تاسیسات تهیه شده ولی در مورد بعضی دیگر هیچ کاری انجام نگرفته است.

جمع آوری و ارائه اطلاعات تاسیسات گردشگری نیز بر عهده سازمان می باشد. متاسفانه با وجود هزینه های بسیار زیادی که برای پرتال سازمان شده (www.ichto.ir)، اطلاعات ناقصی در آن ارائه شده است. قبل از ادغام به دلیل نظارت دائمی این تاسیسات توسط معاونت گردشگری سازمان ایرانگردی و جهانگردی، مجموعه کاملی از اطلاعات به منظور تسهیل کار نظارت وجود داشت که مورد استفاده سایر بخش های سازمان و مرجع اطلاعات برای عموم بود.

             

پس از واگذاری امر نظارت به استان ها و ادغام دو سازمان، کیفیت و کمیّت اطلاعات بسیار کاهش یافت. با این وجود به منظور دسترسی آسان عموم، اطلاعات مذکور بر روی بخش اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری در پرتال رسمی سازمان قرار داده شد. متاسفانه در بهمن سال 1392 بدون هماهنگی، ساب پرتال اداره حذف شد و نتیجه اعتراض هم فقط قطع شبکه و اینترنت من برای دو سال بود. پس از گذشت یک سال، برای دسترسی کاربران، اطلاعات مذکور را بر روی سایت شهید اوجان گذاشتم و تا زمانی که سازمان میراث فرهنگی اقدام به ارائه آن در پرتال رسمی خود ننماید؛ در این محل ارائه خواهد شد.

 

در راستای ساماندهی واحدها اقدام مثبتی توسط سازمان انجام شد و آن ایجاد سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی می باشد. نتیجه استفاده از این سامانه و البتّه همّت و تلاش فوق العاده و صادقانه کارشناس مسئول آن در اداره کل، باعث شد علاوه بر نظارت دقیق بر روند صدور مجوز و تمدید آن که مانع صدور مجوز برای اشخاص فاقد صلاحیت می باشد، اطلاعات قابل اطمینانی از دفاتری که از این سامانه مجوز گرفته اند یا روند خوداظهاری آنرا گذرانده اند جمع آوری گردد که در پرتال سازمان قابل دسترسی است. امید که هر چه زودتر سامانه های مشابهی برای سایر تاسیسات راه اندازی گردد.