.کلیه اطلاعات تا اردیبهشت 1396 بروز می باشد

واحدهای اقامتی

 

 

دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

     .اطلاعات دفاتر شامل 4389 دفتر فعال و تعطیل شده می باشد

     در سامانه جامع دفاتر اطلاعات 2581 دفتر فعال تا 16/ 02/ 97 جمع آوری گردیده که 100% مورد اطمینان می باشد. این اطلاعات روزانه بروز می گردد

 

 

واحدهای پذیرائی بین راهی

 

 

سایر واحدها


 

آمار

 *