کلیه اطلاعات تا اردیبهشت 1396 بروز می باشد.ا

واحدهای اقامتی

 

 

دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

     اطلاعات دفاتر شامل 4389 دفتر فعال و تعطیل شده می باشد.ا

     در سامانه جامع دفاتر اطلاعات 2190 دفتر (شامل دفاتر فعال، تعلیق و تعطیل) تا 15/ 12/ 97 جمع آوری گردیده که 100% مورد اطمینان می باشد. این اطلاعات روزانه بروز می گردد.ا

 

 

واحدهای پذیرائی بین راهی

 

 

سایر واحدها


 

آمار

 *